Waalre staat in de regio bekend als een kwalitatief hoogwaardige woongemeente. Mensen kunnen hier dorps wonen met allure, op steenworp afstand van de stad. De vraag naar woningen is groot, bij Waalrenaren en woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een geschikte, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine gezinnen stijgt alleen maar. Dat vraagt om veel meer kleine woningen dan Waalre nu heeft. Die moeten passen bij de kwalitatief hoogwaardige woongemeente die Waalre is.

Er zijn meer en andersoortige woningen nodig. Maar we passen ons ook aan op het veranderende klimaat (meer hitte, droogte en extreme buien). Het is belangrijk dat we woningen verduurzamen en de leefomgeving veiliger en gezonder maken.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre staat nog steeds bekend als dé beste woongemeente van Zuid Nederland.
 • Binnen de gemeentegrenzen is er voor iedereen een geschikte woning.
 • We proberen gemengde woonwijken te bouwen met variatie in woningen en prijzen.
 • Woningen en leefomgeving zijn duurzaam en aangepast aan het veranderende klimaat. Ze dragen positief bij aan de energietransitie en circulaire economie.
 • Waalre breidt alleen uit op de bestaande woningbouwlocaties Waalre-Noord en Ekenrooi-Zuid. Daarnaast  herontwikkelen we bestaande gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.

1. Versterken van de positie als kwalitatief hoogwaardige woongemeente

Inwoners en bezoekers waarderen Waalre voor haar groene omgeving. Onze prachtige leefomgeving helpt mee aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. De dorpen zijn ruim en groen opgezet en zijn zo goed mogelijk verbonden met het bos en het buitengebied. Het groene karakter is een belangrijk onderdeel  van de identiteit van Waalre. Verschillende projecten zorgen ervoor dat deze groene kwaliteiten niet alleen behouden blijven maar ook verder versterkt worden.

Het groen heeft verschillende functies die soms tegenstrijdig zijn, zoals recreatie en natuurwaarde, landbouw en biodiversiteit en aanpassingen voor klimaatveranderingen. Allemaal zijn ze belangrijk. Het is een uitdaging en tegelijk een kans om het groen, cultuur en landschap aantrekkelijk te maken en te versterken voor de toekomst.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre werkt stap voor stap naar een klimaatbestendige gemeente in 2050. We kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in de kernen en in het buitengebied.
 • We versterken de belevings- en gebruikswaarde van de natuur en het groen zodat het bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.
 • Waalre heeft een buitengebied met een sterk natuurnetwerk met een hoge biodiversiteit. De verandering naar een natuurinclusief landbouw- en voedselsysteem helpt hierbij.

2. Behouden en versterken van het groene karakter 

3. Werken aan een vitale gemeente

Een vitale gemeente is naast goed wonen ook goed bereikbaar, biedt werk en banen en goede voorzieningen. De snel ontwikkelende regionale economie vraagt om bestaande werklocaties toekomstbestendig te maken. Want zonder lokale ondernemers gaan de levendigheid en de voorzieningen achteruit. Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde. Er is daarom meer ruimte voor de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer nodig. Ook moet er een minimum aantal voorzieningen voor sport en ontmoeting blijven.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre biedt ruimte aan werk en ondernemerschap op werklocaties en in de dorpscentra.
 • Door vernieuwende vormen van openbaar vervoer is de gemeente steeds beter bereikbaar, ook zonder auto.
 • Waalre is een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Voorzieningen en ontmoetingsplekken moeten daarom goed bereikbaar zijn.

De kapstok van de Omgevingsvisie bestaat uit drie kernopgaven. Die stelden we  samen uit ons toekomstbeeld van Waalre in 2040 en de trends en ontwikkelingen die spelen. Elke kernopgave gaat in op de uitdagingen die we de komende jaren krijgen. Ook geven we voorbeelden van ambities die daarmee samengaan.

Kernopgaven

Een vitale gemeente is naast goed wonen ook goed bereikbaar, biedt werk en banen en goede voorzieningen. De snel ontwikkelende regionale economie vraagt om bestaande werklocaties toekomstbestendig te maken. Want zonder lokale ondernemers gaan de levendigheid en de voorzieningen achteruit. Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde. Er is daarom meer ruimte voor de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer nodig. Ook moet er een minimum aantal voorzieningen voor sport en ontmoeting blijven.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre biedt ruimte aan werk en ondernemerschap op werklocaties en in de dorpscentra.
 • Door vernieuwende vormen van openbaar vervoer is de gemeente steeds beter bereikbaar, ook zonder auto.
 • Waalre is een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Voorzieningen en ontmoetingsplekken moeten daarom goed bereikbaar zijn.

3. Werken aan een vitale gemeente

Inwoners en bezoekers waarderen Waalre voor haar groene omgeving. Onze prachtige leefomgeving helpt mee aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners en bezoekers. De dorpen zijn ruim en groen opgezet en zijn zo goed mogelijk verbonden met het bos en het buitengebied. Het groene karakter is een belangrijk onderdeel  van de identiteit van Waalre. Verschillende projecten zorgen ervoor dat deze groene kwaliteiten niet alleen behouden blijven maar ook verder versterkt worden.

Het groen heeft verschillende functies die soms tegenstrijdig zijn, zoals recreatie en natuurwaarde, landbouw en biodiversiteit en aanpassingen voor klimaatveranderingen. Allemaal zijn ze belangrijk. Het is een uitdaging en tegelijk een kans om het groen, cultuur en landschap aantrekkelijk te maken en te versterken voor de toekomst.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre werkt stap voor stap naar een klimaatbestendige gemeente in 2050. We kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in de kernen en in het buitengebied.
 • We versterken de belevings- en gebruikswaarde van de natuur en het groen zodat het bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.
 • Waalre heeft een buitengebied met een sterk natuurnetwerk met een hoge biodiversiteit. De verandering naar een natuurinclusief landbouw- en voedselsysteem helpt hierbij.

2. Behouden en versterken van het groene karakter 

Waalre staat in de regio bekend als een kwalitatief hoogwaardige woongemeente. Mensen kunnen hier dorps wonen met allure, op steenworp afstand van de stad. De vraag naar woningen is groot, bij Waalrenaren en woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een geschikte, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine gezinnen stijgt alleen maar. Dat vraagt om veel meer kleine woningen dan Waalre nu heeft. Die moeten passen bij de kwalitatief hoogwaardige woongemeente die Waalre is.

Er zijn meer en andersoortige woningen nodig. Maar we passen ons ook aan op het veranderende klimaat (meer hitte, droogte en extreme buien). Het is belangrijk dat we woningen verduurzamen en de leefomgeving veiliger en gezonder maken.

Een paar van onze ambities voor 2040:

 • Waalre staat nog steeds bekend als dé beste woongemeente van Zuid Nederland.
 • Binnen de gemeentegrenzen is er voor iedereen een geschikte woning.
 • We proberen gemengde woonwijken te bouwen met variatie in woningen en prijzen.
 • Woningen en leefomgeving zijn duurzaam en aangepast aan het veranderende klimaat. Ze dragen positief bij aan de energietransitie en circulaire economie.
 • Waalre breidt alleen uit op de bestaande woningbouwlocaties Waalre-Noord en Ekenrooi-Zuid. Daarnaast  herontwikkelen we bestaande gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.

1. Versterken van de positie als kwalitatief hoogwaardige woongemeente

Kernopgaven